Hvad er LP-modellen

LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring. Denne forskning er anvendt direkte i modeludviklingen. LP-modellen platform findes i systemteorierne, og er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for børn og unges udvikling, trivsel, motivation og læring.

LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i dagtilbuddet, skolen, fritidstilbuddet eller i erhvervsskolen. Modellen indeholder således ikke metoder, der beskriver, hvordan de pædagogiske medarbejdere skal takle de enkelte udfordringer i hverdagen.

LP-modellen skal anvendes systematisk over tid. Der lægges vægt på, at pædagogiske medarbejdere skal have fokus på interaktionen mellem barnet/den unge og omgivelserne, og sammen med dette også se kritisk på egen praksis i hverdagen.

Gennem systematisk anvendelse af analysemodellen kan dagtilbud, skoler, fritidstilbud og erhvervsskoler opnå:

Dagtilbud/fritidstilbud Skoler/erhvervsskoler
 1. børnene oplever bedre trivsel og øget glæde over at gå i dagtilbud/fritidstilbud
   
 2. forbedrede pædagogiske indsatser øger børnenes læringsudbytte
   
 3. styrket analyse og refleksion i kollegafællesskabet for de pædagogiske medarbejdere
 1. eleverne oplever bedre trivsel og øget selvværd i forhold til skolearbejdet

 2. større fagligt udbytte for eleverne
   
 3. øget trivsel og fælles sprog for pædagoger lærere og faglærere

LP–modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl fra SePU i Hedmark, Norge. UCNact2learn, Nordjylland står bag etableringen af modellen i Danmark.

Hvis din institution, skole eller erhvervsskole ønsker at deltage i LP-modellen kan du indsende interessetilkendegivelse, der findes her. Du kan også kontakte os via mail eller telefon. Find oplysninger på kontaktsiden.

 
 
Professionshøjskolen University College Nordjylland | Aalborg | Hjørring | support@lp-modellen.dk | Copyright © 2013