Det ved vi om...

Serien ”Det ved vi om” består af en række praksisrettede og konkrete udgivelser, der præsenterer viden om aktuelle udfordringer for dagtilbud og skoler. Serien tager aktuelle pædagogiske temaer op, med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af praksis lettere tilgængelig for pædagoger, lærere og ledere. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden anvendes. De publicerede udgivelser kan bestilles her

Publicerede tiltler

Det ved vi om - Inklusion (inkl. hjemmeside)
 
Det ved vi om: Inklusion
Af Peder Haug
Det ved vi om - Anvendelse af pædagogisk analyse. Beskrivelse af en pædagogisk analysemodel til brug i skolen
 
Det ved vi om: Anvendelse af pædagogisk analyse
Af Thomas Nordahl

 
Det ved vi om: Observation og pædagogisk analyse
Af Margit Margrethe Nielsen

 
Det ved vi om: Social kompetence
Af Kari Lamer

 
Det ved vi om: Vuggestuen som læringsmiljø
Af Ole Henrik Hansen

 
Det ved vi om: Læren som leder af klasser og undervisningsforløb
Af Thomas Nordahl

 
Det ved vi om: Kommunikation i team og grupper
Af Preben Olund Kirkegaard og Dordy Wilson

 
Det ved vi om: Social arv
Af Morten Ejrnæs

 
Det ved vi om: Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset
Af Arne Tveit

 
Det ved vi om: Læringsmiljø og læsning
Af Bent B. Andresen

 
Det ved vi om: Læringsmiljø og specialpædagogik
Af Niels Egelund

 
Det ved vi om: Motivation og mestring.
Af Terje Manger

 
Det ved vi om: Udviklingsarbejde og innovationsprocesser
Af Anne-Karin Sunnevåg og Pia Guttorm Andersen
Det ved vi om: Relationer i skolen
Af Anne Linder

 

 

 

Titler på vej

Det ved vi om - Betydningen af voksen-barn-kommunikation (dagtilbud)
 
Det ved vi om: Betydning af voksen-barn kommunikation
Af  Ole Henrik Hansen
Det ved vi om - Det målorienterede teamsamarbejde
 
Det ved vi om: Det målorienterede teamsamarbejde
Af Kjell B. Hjertø
Det ved vi om - Anvendelsen af pædagogiske data Det ved vi om: Anvendelse af pædagogiske data
Af Thomas Nordahl

 

 
Professionshøjskolen University College Nordjylland | Aalborg | Hjørring | support@lp-modellen.dk | Copyright © 2013