E-læring

OBS: Information vedrørende brug af Ipad
Benytter du Ipad til e-læring, skal du gemme dit dokument som pdf. Ellers kan du ikke vedhæfte dokumentet til din besvarelse.

Log på med din kode til dit e-læringsrum i login boksen længere nede på siden. 

Temaer dag-/fritidstilbud

 • Social kompetence
 • Relationer
 • Ledelse af børnegrupper
 • Observation af den pædagogiske praksis
 • Kommunikation og samarbejde mellem børn og voksne
 • Det kompetente forældrersamarbejde
 • Drenge og piger i dagtilbuddet
 • Det inkluderende læringsfælleskab

Læs mere om de forskellige uddannelsestemaer her

 

Temaer skole

 • Motivation og mestring
 • Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset
 • Observation som redskab i den pædagogiske analyse
 • Klasseledelse
 • Relationspædagogik
 • Kollegavejledning
 • Det gode teamsamarbejde
 • Vurdering for læring (elevfeedback og inklusion)
 • Det kompetente forældresamarbejde

Hent samlet uddybende beskrivelse af de pædagogiske temaer her 

Login

Log på e-læring

 

Professionshøjskolen University College Nordjylland | Aalborg | Hjørring | support@lp-modellen.dk | Copyright © 2013